Formularioa

  Pribatutasun-politika eta erabiltzeko baldintzak irakurri eta onartzen ditut. / He leído y acepto la política de privacidad y los términos y condiciones de uso.
  GILTXAURDI U.K.I.k ezarritako arautegi orokorra irakurri eta onartzen dut. / He leído y acepto el reglamento general establecido por GILTXAURDI S.L.U.
  • ARDURADUNA- RESPONSABLE: GILTXAURDI U.K.I.
  • HELBURUA- FINALIDAD: Tratamenduaren Arduradunak emandako zerbitzuen erabiltzaileak kudeatzea./ Gestión de las personas usuarias de aquellos servicios prestados por el Responsable de Tratamiento.
  • LEGITIMAZIOA- LEGITIMACIÓN: Kontratu bat gauzatzea (DBEOren 6.1 artikulua, c letra). / Ejecución de un contrato (Art. 6.1, letra c, RGPD).
  • JATORRIA- PROCEDENCIA: Interesdunarena berarena edo haren legezko ordezkariarena. / Del propio interesado o de su representante legal.
  • HARTZAILEAK- DESTINATARIOS: Zerbitzua emateko beharrezkoak diren eta GILTXAURDI U.K.I.rekin lotura zuzena duten hirugarren erakundeei lagapenak egitea aurreikusten da./ Están previstas cesiones a terceras entidades necesarias para la prestación del servicio y directamente relacionadas con GILTXAURDI U.K.I.
  • ESKUBIDEAK- DERECHOS: www.giltxaurdi.eus  webgunean erabil ditzakezu, “ ArSol eskubideen erabilera”. / Puede ejercerlos en la web www.giltxaurdi.eus, ‘Ejercicio de Derchos ArSol’.
  • INFORMAZIO GEHIGARRIA- INFORMACIÓN ADICIONAL: www.giltxaurdi.eus

  Baja eskatu

  • Abonamenduen baja eskatzeko bajei dagokien inprimakia bete behar da.
  • Bajaren eskaera hiru hilabeteari dagokion ordainketa egin baino lehen burutu beharko
   da. Kuoten ordainketa urtarrilaren, apirilaren, uztailaren eta urriaren lehenbiziko
   egunean eginen da ( neguko abonamenduaren kasuan uztaileko kuota ez da
   kobratuko).
  • Bajaren eskaera kuotaren ordainketa egin ondotik eginez gero, abonatua dagoen
   pertsonak hilabeteari dagokion diru kopurua ordaindu beharko du.
  • Abonamenduaren baja eginez gero, berriro alta egiterakoan matrikula ordaindu
   beharko da.