Otsailaren 1etik 15era

Matrikula doan / Hilabete bateko kuota doan!!

Urteko eta neguko abonamenduetan

Alta formularioa

  Zordunaren datuak / Datos del deudor/a

  Sexua / Sexo*

   

  Jaiotze data / Fecha de nacimiento*

   

  Famili burua / Cabeza de Familia*

   

   

  Abonatua denaren datuak / Datos de la persona ya abonada

   

  Abonamendua / Abono

  Prezioak hemen ikusi / Consultar aquí tarifas.

  Abonamendu mota hautatu / Selecciona tipo de abono

   

  Familia ugaria / Familia numerosa
  Bai / SíEz / No

   

  Baiezkoa bada familia ugariaren ziurtagiria erantsi. / En caso afirmativo adjuntar copia de la tarjeta de familia numerosa.

   

  2 gurasoak abonatuak / 2 padres abonados
  Bai / SíEz / No

   

  Elbarritasuna / Discapacidad

   

  Baiezkoa bada elbarritasun ziurtagiria erantsi. / En caso afirmativo adjuntar certificado de discapacidad.

   

  Kontu zenbakia / Número de cuenta

  Giltxaurdin kontua ez dutenek bakarrik bete / Rellenar sólo las personas que no tengan cuenta en Giltxaurdi.

  Iban Entitatea / Entidad Bulegoa / Sucursal DK / DC Kontu Zenbakia / Nº cuenta  2 digito  4 digito


  4 digito


  2 digito


  10 digito

  Atxiketzekoak / Documentación a adjuntar

  ARGAZKIA / FOTO

  Giltxaurdin abonamendua inoiz egin ez dutenek badarrik atxikitu / Adjuntar sólo las personas que nunca hayan tenido abono en Giltxaurdi.

  Zure argazki eguneratu bat erantsi / Adjunta una foto tuya reciente*

   

  Pribatutasun-politika eta erabiltzeko baldintzak irakurri eta onartzen ditut. / He leído y acepto la política de privacidad y los términos y condiciones de uso.
  GILTXAURDI U.K.I.k ezarritako arautegi orokorra irakurri eta onartzen dut. / He leído y acepto el reglamento general establecido por GILTXAURDI S.L.U.
  • ARDURADUNA- RESPONSABLE: GILTXAURDI U.K.I.
  • HELBURUA- FINALIDAD: Tratamenduaren Arduradunak emandako zerbitzuen erabiltzaileak kudeatzea./ Gestión de las personas usuarias de aquellos servicios prestados por el Responsable de Tratamiento.
  • LEGITIMAZIOA- LEGITIMACIÓN: Kontratu bat gauzatzea (DBEOren 6.1 artikulua, c letra). / Ejecución de un contrato (Art. 6.1, letra c, RGPD).
  • JATORRIA- PROCEDENCIA: Interesdunarena berarena edo haren legezko ordezkariarena. / Del propio interesado o de su representante legal.
  • HARTZAILEAK- DESTINATARIOS: Zerbitzua emateko beharrezkoak diren eta GILTXAURDI U.K.I.rekin lotura zuzena duten hirugarren erakundeei lagapenak egitea aurreikusten da./ Están previstas cesiones a terceras entidades necesarias para la prestación del servicio y directamente relacionadas con GILTXAURDI U.K.I.
  • ESKUBIDEAK- DERECHOS: www.giltxaurdi.eus  webgunean erabil ditzakezu, “ ArSol eskubideen erabilera”. / Puede ejercerlos en la web www.giltxaurdi.eus, ‘Ejercicio de Derchos ArSol’.
  • INFORMAZIO GEHIGARRIA- INFORMACIÓN ADICIONAL: www.giltxaurdi.eus

  Kanpainako kartela

  Zehaztasunak eta baldintzak

  • Kanpaina honen iraupena otsailaren 1etik 15era, biak barne, izanen da.
  • Urteko zein neguko abonamendua duen edozein pertsonak urteko edo neguko abonamendua egin nahi duen norbait berarekin ekartzen badu, abonatu berriak sarrera matrikula doan izanen du, eta abonatua den pertsonari hilabete bateko kuota deskontatuko zaio hurrengo ordainketan. Abonatu nahi duenak eta baita abonatuta dagoenak ere, instalazioan ordainketa guztiak eguneratuak izan beharko ditu, eta instalazioan ez du inongo zorrik izan behar.
  • Kanpaina honetan izena ematen duen pertsonak alta ematen duen egunetik hasita gutxienez bi urtez abonatuta egoteko konpomezua onartzen du.
  • Kanpaina honetan alta eman duen pertsonak bi urte pasatu baino lehen baja ematen badu, sarrerako matrikula ordaindu beharko du. Matrikula hau ordaindu ezean, zorra bezala geldituko da instalazioan, eta ezingo du instalazioa erabili zor hori ordaindu arte. Arau bera aplikatuko da hiru hilabetero kobratzen diren kuoten erreziboak itzuliz gero.
  • Abonatu baten medioz kanpaina honetan alta ematen duen pertsonak bi urte pasatu baino lehen baja ematen badu, berak matrikula ordaintzeaz gain, abonatua zenak deskontatu zaion hilabetea ere ordaindu beharko du. Ordaindu ezean, aitzineko puntuko irizpide bera jarraituko da.
  • Lagun kanpainaren bidez izena ematen duten pertsonek ezingo dute inoiz gehiago kanpaina honen bidez alta eman.

  Alta emateko pausuak

  • Kanpaina honetan abonatzeko, www.giltxaurdi.eus web orrian sartu , eta “Kanpaina” atalean sartuta agertzen den inprimakia bete behar da. Ondoren, kanpainaren baldintzak eta arautegia onartu beharko dira, eta “bidali” jartzen duen botoia sakatuta inprimakia instalaziora iritsiko da.
  • Abonatua dagoen pertsona baten medioz abonamendua egiten duen pertsonak, inprimakian abonatua den pertsonaren izena, abizenak, posta elektronikoa, bazkide zenbakia eta telefono zenbakia jarri beharko ditu.
  • Behin alta eman nahi duen pertsonak inprimakia bidali ondotik, instalaziotik posta elektronikoz jakinaraziko diote dena zuzen iritsi den edo ez, eta kanpaina honetan alta emateko baldintza guztiak betetzen dituen.
  • Dena zuzen baldin badago, instalazioan alta emanen zaio berehala.