DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
ARDURADUNA: GILTXAURDI S.L.U.
HELBURUA: GILTXAURDIn datu pertsonalak tratatzen ditugu administrazio-, kontabilitate- eta zerga-kudeaketarako, instalazioetako erabiltzaileen kudeaketarako, bai eta jolas- eta kirol-jarduerak kudeatzeko, planifikatzeko eta antolatzeko ere, bai banakakoak, bai kolektiboak eta zuzenduak.
LEGITIMAZIOA: Interesdunaren baimena.Legezko betebeharrak betetzea.Kontratu bat gauzatzea.Arduradunaren interes legitimoa.
HARTZAILEAK: Honako hauei datuak lagatzea aurreikusi da: Tratamenduaren arduradunarekin zuzenean lotutako pertsonak eta erakundeak: aholkularitza, informatika edo laneko arriskuen prebentzioa.Administrazio publikoa: Baztango Udala
ESKUBIDEAK: Zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere. Eskubide horiek www.giltxaurdi.eus  web orrian erabil ditzakezu, horretarako prestatutako inprimakiaren bidez («ArSol eskubideen erabilera»), zure nortasuna behar bezala egiaztatuta.
JATORRIA: Interesduna bera eta/edo haren legezko ordezkaria.
INFORMAZIO GEHIGARRIA: Informazio gehiago nahi izanez gero, jo www.giltxaurdi.eus  helbidera.

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO ZABALA

 1. NOR DA ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

Arduraduna: GILTXAURDI S.L.U.

IFK: B71103949

Helbidea: Foruen plaza Z/G – 31700 Elizondo (Nafarroa)

Telefonoa: 948 452 301

Emaila: giltxaurdi@baztan.eus

Datuak Babesteko Ordezkaria (DBO): CONSULTING & STRATEGY GFM S.L.

dpo@gfmservicios.com

 • ZERTARAKO TRATATZEN DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

GILTXAURDI S.L.U.n, interesdunek ematen diguten informazioa lantzen dugu, honako helburu hauekin:

 1. Kirol-instalazioen kudeaketa, kasu honetan helburu hauekin:
  1. KIROLAK: Baztan ibarrean kirola egitea eta sustatzea, jarduera gidatuak eta kolektiboak eginez, eta banakako jarduerak eskainiz.
  1. JOLAS-JARDUERAK: jarduera sozialak edo antzekoak.
  1. PRESTAKUNTZA-HELBURUAK:   prestakuntza-jarduerak eta -ikastaroak.

Gainera, ezarritako helburuak garatzeko beharrezkoak diren tratamendu-helburu guztiak ezartzen dira, instalazioen erabiltzaile-izaerari buruzkoak, barne hartuta administrazio-, kontabilitate- eta zerga-kudeaketarekin, sarbideen kontrolarekin, errendimendu fisikoa eta kirolekoa hobetzeko jardueren antolaketarekin eta plangintzarekin, begiraleen eta sorosleen kudeaketarekin eta jarduera sozialen antolaketarekin zerikusia duten helburuak.

 • Instalazioetako eta pertsonetako segurtasuna: sarbideen kontrola, segurtasuna, bideozaintza edo sorospena.
 • Erabiltzaileentzako web zerbitzuak: web orriaren bidez erabiltzaileen alta eta baja kudeatzen dira, baita instalazioetan garatutako jarduera jakin batzuetan izena ematea ere.
 • Komunikazioak: erabiltzaileen eta pertsona interesdunen informazioa tratatzen dugu, gure ikastaroei eta jarduerei buruzko komunikazioak, titularrarekin administrazio-kudeaketarako interesgarriak diren komunikazioak eta merkataritza-komunikazioak bidaltzeko.
 • Sare sozialak: GILTXAURDIn hainbat sare sozial korporatibotan jarduten dugu (Facebook eta Instagram), eta horietan interesdunen datuak tratatzen dira, irudiak eta bideoak argitaratzea barne, betiere interesdunaren berariazko baimenarekin eta, adingabeen kasuan, aitaren, amaren edo legezko tutorearen berariazko baimenarekin.
 • Irudien tratamendua: GILTXAURDIn erabiltzaileen irudiak eta bideoak tratatzen ditugu, instalazioetako web orrietan, sare sozial korporatiboetan eta informatiboetan argitaratzeko.
 • ZENBAT DENBORAZ GORDEKO DITUGU ZURE DATUAK?

Emandako datu pertsonalak kasu bakoitzean jaso diren helburuei erantzuteko beharrezkoak diren bitartean gordeko dira, eta, era berean, GILTXAURDI SLUri eska dakizkiokeen legezko betebeharrak betetzeko legez ezarritako epeen arabera gordeko dira, eta bere instalazioetatik erator daitezkeen era guztietako ekintzen preskripzio-epeetan abonatu eta/edo erabiltzaile izateari utzi ondoren.

Berariazko baimena bidezko interesekoa duten tratamenduetan, bai eta adingabeen datu pertsonalekin, komunikazio komertzialak bidaltzearekin, hirugarrenen ekitaldiekin, babesleen sustapenekin, irudiak eta identifikazio-datuak web orrietan eta sare sozialetan argitaratzearekin zerikusia dutenetan ere, ukituek ezabatzeko, ahazteko eta helburua mugatzeko eskubideak baliatzen ez dituzten bitartean gordeko dira.

Interesdunek GILTXAURDI S.L.U.ren datu pertsonalak gordetzeko epeei buruzko informazio gehiago eska dezakete, giltxaurdi@baztan.eus  helbidera mezu elektroniko bat bidaliz edo bere DBO: «GFM SERVICIOS» helbidera bidaliz, dpo@gfmservicios.com  helbidean.

 • ZEIN DA ZURE DATUAK TRATATZEKO LEGITIMAZIOA?

Zure datuen tratamendurako lege-oinarria adierazten dizugu: 2016/679 EB Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra:

6.1. a) artikulua: Interesdunaren adostasuna: beti eskatuko dugu interesdunaren edo legezko gurasoen edo tutoreen berariazko baimena, honako hauekin zerikusia duten tratamendu-helburuetarako: merkataritza-komunikazioak bidaltzea; 14 urtetik beherako eta 16 urtetik beherako webguneen datuen tratamendua; sare sozialak, lan-poltsak, osasunari buruzko datuak; eta legeriak interesdunaren berariazko baimena eskatzen duen beste edozein helburu. Tratamenduaren arduradunarekin zerikusia duten hirugarren enpresei datuak lagatzea, bidezko interes horrekin zerikusia duten tratamenduak egiteko.

6.1. b) artikulua: kontratu bat gauzatzea, edo gure zerbitzuekin lotutako kontratu aurreko harremanak: abonamenduak, jardueretarako inskripzioak, besteak beste.

6.1 c) artikulua: Legezko betebeharrak betetzea: erabiltzaileekin eta langileekin lotutako zerga-betebeharrak betetzea; sozietate publikoaren jarduerarekin lotutako zerbitzu publikoak ematea.

6.1. f) artikulua: Arduradunaren interes legitimoa: kontratatutako zerbitzuei buruzko prestazio, laguntza eta komunikazioarekin lotutako helburuak. Administrazio-, kontabilitate- eta zerga-kudeaketa, erabiltzailearekiko komunikazioak.

Adingabeen datuen tratamendua

Ondorio hauetarako, adingabetzat hartzen dira 14 urte bete ez dituzten adingabeak (DBLOren 13.1 artikulua), informazioaren gizarteko zerbitzuen zuzeneko eskaintzarekin lotutako tratamenduetarako izan ezik; kasu horretan, beharrezkoa izango da 16 urtetik beherakoaren guraso-ahalaren titularraren edo legezko tutorearen berariazko adostasuna (DBEOren 8. artikulua).

 • ZEIN HARTZAILERI JAKINARAZIKO ZAIZKIO ZURE DATUAK?

GILTXAURDI SLU enpresak, datu pertsonalak tratatzen ari den bitartean, ez die lagapenik egingo datu horiei, legezko betebehar bat betetzeko, helburu bat betetzeko edo, beharrezkoa izanez gero, eskaera egingo zaion pertsonaren aldez aurreko baimena lortzeko izan ezik, eta hala egin ezean ekar ditzaketen ondorioen berri emango dio, zehazki, zerbitzua edo jarduera emateko ezintasunaren berri.

Jarduerak egiteko eta zerbitzuak emateko, baliteke komunikazioak erabili behar izatea datu-tratamenduaren arduradun gisa jarduten duten zerbitzu informatikoen enpresei, datuen tratamenduan konfidentzialtasun- eta segurtasun-baldintzak betetzen badituzte.

Datuak hartzaile hauei jakinaraziko zaizkie:

 • Tratamenduaren arduradunarekin zerikusia duten pertsonak eta erakundeak, eskatutako zerbitzuak eta prestazio nagusiaren mendeko zerbitzu osagarriak emateko.
 • Gaian eskumena duen administrazio publikoa: Baztango Udala.
 • Era berean, zerbitzu egokia eman ahal izateko eta GILTXAURDIren eta erabiltzaileen arteko harremana kudeatzeko, litekeena da tratamendu-arduradunek eta/edo profesional espezializatuek datu pertsonalak eskuratu eta/edo tratatu behar izatea.
 • DATUEN NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIAK

Ez dago aurreikusita datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea.

 • ZER ESKUBIDE DITUZU DATUAK EMATEN DIZKIGUZUNEAN?

Edonork du eskubidea baieztatzeko ea GILTXAURDI S.L.U.n beraiei dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko. Era berean, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin ahal izango dute. Kasu horretan, GILTXAURDI SLU enpresak datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo larriengatik edo erreklamazio posibleak egikaritu edo defendatzeagatik izan ezik.

Zure eskubideak modu materialean erabili ahal izango dituzu: www.giltxaurdi.eus  web orritik, “ArSol Eskubideen erabilera” inprimakiaren bidez, zure nortasuna behar bezala egiaztatuz; edo giltxaurdi@baztan.eus  helbide elektronikoan.

Helburu jakinen baterako baimena eman baduzu, eskubidea duzu emandako baimena edozein unetan kentzeko, eta horrek ez du eraginik izango erretiratu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Aldez aurretik, erreklamazioa aurkeztu ahal izango diozu Datuak Babesteko ordezkariari, dpo@gfmservicios.com  helbide elektronikoan, eta hark hilabeteko epean ebatziko du erreklamazioa.

Zure datu pertsonalak babesteari dagokionez, zure eskubideak urratuta dituzula sentitzen baduzu, batez ere zure eskubideak egikaritzean gogobetetzen ez bazara, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko eskumena duen Kontrol Agintaritzan, zure webgunearen bidez: www.agpd.es

 • NOLA LORTU DITUGU ZURE DATUAK?

GILTXAURDI SLU enpresan tratatzen ditugun datu pertsonalak interesdunarenak edo haren legezko ordezkariarenak dira. Hauek dira tratatzen diren datuen kategoriak:

• Identifikazio-datuak

• Posta helbideak eta helbide elektronikoak

• Datu ekonomikoak

• Bankuko datuak

• Osasunari buruzko datuak

Ez dira datu pertsonalen kategoria bereziak tratatzen (datu hauek adierazten dituzte: jatorri etnikoa edo arrazakoa, iritzi politikoak, sinesmen erlijioso edo filosofikoak edo afiliazio sindikala, datu genetikoak, pertsona fisiko bat modu unibokoan identifikatzeko datu biometrikoak, osasunari buruzko datuak, errendimendu fisikoa hobetzeko berariaz beharrezkoak direnak izan ezik). Eta hautaketa-prozesuetan parte hartzen duten hautagaiak eta desgaitasun-maila ezagutzeko langileak.

Azken eguneratzea: 2022ko otsaila