Erne!

 • Adin-tartea / edad: 6-12 urte/años
 • Ordutegia / horario: 09:30-13:30
 • 1.txanda / primer grupo: uztailak 8-12 / del 8 al 12 de julio
 • 2.txanda / segundo grupo: abuztuak 5-9 / del 5 al 9 de agosto
 • Izen ematea / inscripciones:Maiatzak 20-21 Baztanen erroldatuak, 22-23 gainerakoak / 20-21 de mayo empadronados/as en Baztan, 22-23 no empadronados/as.
 • Prezioa / Tarifa: Urteko abonatuak / abonados/as anuales: 75 €. Abonatuak ez direnak / no abonados/as: 100 €

Izen ematea / Inscripción

  Ikastaroa / Actividad


   


   

  Datu pertsonalak / Datos personales

  Jaiotze data / Fecha de nacimiento*

   

  Urteko abonatua / Abonado/a anual

  Bai / SíEz / No

   

  Baztanen erroldatua / Empadronado/a en Baztan

  Bai / SíEz / No
  (Errolda ziurtagiria egiaztatuko dugu / Comprobaremos el certificado de empadronamiento).

   

  Igerian daki? igeriketa ikastaroren bat egin du? / Sabe nadar? Ha realizado algún curso de natación?"

   

  Ikastaroa euskeraz jarraitzeko gai zara? / ¿Eres capaz de seguir el curso en euskera?

  Bai / SíEz / No

  Kontu zenbakia / Número de cuenta

  Giltxaurdin kontua ez dutenek bakarrik bete / Rellenar sólo las personas que no tengan cuenta en Giltxaurdi.

  Iban

  Entitatea / Entidad

  Bulegoa / Sucursal

  DK / DC

  Kontu Zenbakia / Nº cuenta

  2 digito

  4 digito

  4 digito

  2 digito

  10 digito

  Pribatutasun-politika eta erabiltzeko baldintzak irakurri eta onartzen ditut. / He leído y acepto la política de privacidad y los términos y condiciones de uso.

  GILTXAURDI U.K.I.k ezarritako jardueren arautegi orokorra irakurri eta onartzen dut. / He leído y acepto el reglamento general de las actividades establecido por GILTXAURDI S.L.U.

  • ARDURADUNA- RESPONSABLE: GILTXAURDI U.K.I.

  • HELBURUA- FINALIDAD: Tratamenduaren Arduradunak emandako zerbitzuen erabiltzaileak kudeatzea./ Gestión de las personas usuarias de aquellos servicios prestados por el Responsable de Tratamiento.

  • LEGITIMAZIOA- LEGITIMACIÓN: Kontratu bat gauzatzea (DBEOren 6.1 artikulua, c letra). / Ejecución de un contrato (Art. 6.1, letra c, RGPD).

  • JATORRIA- PROCEDENCIA: Interesdunarena berarena edo haren legezko ordezkariarena. / Del propio interesado o de su representante legal.

  • HARTZAILEAK- DESTINATARIOS: Zerbitzua emateko beharrezkoak diren eta GILTXAURDI U.K.I.rekin lotura zuzena duten hirugarren erakundeei lagapenak egitea aurreikusten da./ Están previstas cesiones a terceras entidades necesarias para la prestación del servicio y directamente relacionadas con GILTXAURDI U.K.I.

  • ESKUBIDEAK- DERECHOS: www.giltxaurdi.eus  webgunean erabil ditzakezu, “ ArSol eskubideen erabilera”. / Puede ejercerlos en la web www.giltxaurdi.eus, ‘Ejercicio de Derchos ArSol’.

  • INFORMAZIO GEHIGARRIA- INFORMACIÓN ADICIONAL: www.giltxaurdi.eus

  Eskuorria / Folleto

  udako_kirol_jolasak_2024
  Jaitsi / descargar