EROSTEKO ETA KONTRATATZEKO BALDINTZAK

 Jarraian, GILTXAURDI S.L.U.ren jabetzako www.giltxaurdi.eus webgunearen bidez produktuen eta zerbitzuen kontratazioa arautuko duen kontratu-dokumentua azaltzen da. Dokumentu hau onartzeak berekin dakar erabiltzaileak:

  • Hemen azaldutakoa irakurri, ulertu eta ulertzen
  • Kontratatzeko gaitasun nahikoa duen pertsona
  • Hemen ezarritako betebehar guztiak bere gain hartzen

Baldintza hauek balio-epe mugagabea izango dute, eta zerbitzu-emailearen webgunearen bidez egindako kontratazio guztiei aplikatuko zaizkie.

Zerbitzu-emaileak beretzat gordetzen du baldintza horiek bere kabuz aldatzeko eskubidea, eta horrek ez du eraginik izango aldaketaren aurretik eskuratutako ondasun edo sustapenetan.

 

ALDERDIEN IDENTITATEA

 Alde batetik, erabiltzaileak kontratatutako ondasun edo zerbitzuen hornitzailea GILTXAURDI

S.L.U. da, helbide soziala Foru Plazan (Z/G) duena, B71103949 IFK duena, eta bezeroari arreta emateko 948 452 301 telefonoa eta giltxaurdi@baztan.eus helbide elektronikoa dituena, eta, bestetik, erabiltzaileak bete du zerbitzuak kontratatzeko formularioa, eta zerbitzu-emaileari emandako datu pertsonalen egiazkotasunaren erantzule da.

 

KONTRATUAREN XEDEA

 Kontratu honen xedea da zerbitzu-emailearen eta erabiltzailearen artean jaiotako salmenta- salerosketako kontratu-harremana arautzea, zerbitzu-emaileak online kontratazio-prozesua egiten duen unean.

Salerosketako kontratu-harremanak zerbitzu bat ematea dakar berekin, prezio jakin baten truke eta webgunearen bidez jendaurrean ikusgai jarrita.

 

KONTRATAZIO-PROZEDURA

 Kontratazio-prozedura gaztelaniaz eta euskaraz egin ahal izango da.

Erabiltzaileak, zerbitzu-emaileak eskaintzen dituen zerbitzuetara sartu ahal izateko, zerbitzuak eskaintzen dituen inprimakia bete beharko du, eta, horretarako, erabiltzaileak bere borondatez eta askatasunez eman beharko ditu eskatuko zaizkion datu pertsonalak.

Inprimakia bete eta bidaltzerakoan, jaso nahi dituzun zerbitzuak hautatzeko eskatuko zaizu (abonatuen alta edo baja, jardueretan izena ematea); era berean, zure banku-kontuaren zenbakia sartzeko eskatuko zaizu, SEPA mandatua betetzeko eta kontratatutako zerbitzuak kobratzeari dagokion etxez etxeko igorpena egiteko.

 

Behin formularioa bidalita, erabiltzaileak mezu bat jasoko du adierazitako posta elektronikoan, zerbitzuen kontratazioa berresteko.

Lehorreko jardueren kasuan, izena emateko epea urtebetekoa izango da, eta erreserbak egunero egin ahal izango dira, gehienez 7 egun lehenago eta gutxienez 48 ordu lehenago.

Erabiltzaileak erreserba bat ezeztatu ahal izango du (telefonoz edo posta elektronikoz), inolako kosturik gabe, baldin eta instalazioan jakinarazten badu saioaren ordua baino 48 ordu lehenago. Jakinarazi ezean, erreserba kobratuko zaizu.

Uretan egiten diren jardueren kasuan, izena hiru hilean behin emango da. Abonuen kasuan, hauek izan daitezke:

  • Urtean behin: kuotak hiru hilean behin kobratuko dira, banku-helbideratzearen
  • Negua (irailaren 16tik ekainaren 15era): kuotak hiru hilean behin kobratuko dira, banku- helbideratzearen bidez. Udako denboraldian ez da kuota kobratuko eta ez da abonu aktiborik
  • Hilekoa: inskripzioa banku-helbideratzearen bidez egiten den unean kobratuko da Ordainketa kobratutakoan, ezin izango da baja eman.
  • Uda (ekainaren 16tik irailaren 15era): abonuaren alta egiten den unean banku- helbideratzearen bidez kobratuko da. Kobratu ondoren, ezin izango zaio baja eman

Kuotak edo prezioak banku-helbideratzearen bidez ordainduko direnez, erabiltzaileari jakinarazi behar zaio, bere datu pertsonalak tratatzeko, SEPA mandatua betetzeko eta zerbitzuak emateko banku-igorpenak egin ahal izateko, helburu hori legitimatuta egongo da GILTXAURDI SLUren eta erabiltzailearen artean sinatutako kontratua gauzatzean.

ESKAINTZAREN PREZIOA ETA BALIOZKOTASUN-EPEA

 Zerbitzu bakoitzari dagokionez adierazten diren prezioek Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) barne hartzen dute, eta betiere Euro (€) monetan adieraziko dira. Zerbitzu bakoitzari aplikatuko zaizkion prezioak webgunean argitaratutakoak izango dira.

Zerbitzu-emaileari egiten zaion ordainketa orok erregistratutako erabiltzailearen izenean dagoen faktura bat jaulkitzea ekarriko du. Faktura hori automatikoki bidaliko da erabiltzaileak emandako helbide elektronikora.

Edozein informazio nahi izanez gero, erabiltzaileak bezeroentzako arretarako 948 452 301 telefonoa izango du, edo posta elektronikoz giltxaurdi@baztan.eus helbide elektronikoa.

 

LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISPRUDENTZIA

 Baldintza horiek Espainiako legeriaren arabera arautuko edo interpretatuko dira, berariaz ezarrita ez dagoen guztian. Zerbitzu-emaileak eta erabiltzaileak erabakitzen dute zerbitzu- emailearen egoitzako epaitegi eta auzitegien mende jartzea baldintza hauen xede diren zerbitzuak emateagatik sor daitekeen edozein eztabaida.

Erabiltzaileak bizilekua Espainiatik kanpo badu, zerbitzu-emaileak eta erabiltzaileak espresuki uko egiten diote beste edozein foruri, eta Elizondoko epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira.

 

PRIBATUTASUN-POLITIKA

 Zerbitzu-baldintzak onartzean, GILTXAURDI SLUren pribatutasun-politika ezagutzen duzula eta erreserbarik gabe onartzen duzula aditzera ematen duzu. Pribatutasun politika www.giltxaurdi.eus webgunean kontsulta dezakezu.

 

LEGEZKO OHARRA

 www.giltxaurdi.eus webgunean kontsulta dezakezu webgunearen erabilera arautzen duen lege- oharra.