Erne!

 • Aurreinskripzio datak: otsailaren 19an (10etatik aitzin), eta 20an Baztanen erroldatuak, eta otsailaren 21ean eta 22an Baztandik kanpo erroldatuak.
 • Ikastaroen hasiera data: 2024ko martxoaren 18an.

Online aurreinskripzioa

Aurreinskripzioak ordenaren arabera eta plazak bete arte onartuko dira. Formulario honek ez du inskripzioa bermatzen. Posta elektroniko bat bidaliko dizugu zure plaza baieztatzeko.

  Ikastaroa / Actividad

   

   

  Oharrak / Observaciones

  (0) Igeriketa ikastarorik egin ez duten haurrak / Niños/as que no hayan realizado ningún curso de natación.
  (1) 1 edo 2 igeriketa ikastaro bat egin duten haurrak / Niños/as que hayan realizado 1 o 2 cursos de natación.
  (2) 3 edo gehiago ikastaro egin duten pertsonak / Personas que hayan realizado 3 o más cursos de natación.
  (*) Helduen igeriketa ikastaroak eskaeren arabera antolatuko dira / Los cursos de natación de adultos/as se organizarán conforme demanda.

   

  Bertzelako informazioa / Información complementaria

  Ikastaroa euskeraz jarraitzeko gai zara? / ¿Eres capaz de seguir el curso en euskera?

  Bai / SíEz / No

   

  Igeriketa ikastarorik egin duzu noizbait? / ¿Has realizado algún curso de natación alguna vez?

  Bai / SíEz / No

   

  Igerilekuan sartzeko beldur zara? / ¿Te da miedo la piscina?

  Bai / SíEz / No

   

  Materialik gabe igeri egiteko gai zara? / ¿Eres capaz de nadar sin material?

  Bai / SíEz / No

   

   Azaldu bi lerrotan igerirako duzun gaitasuna ( harnasketa kontrolatzen duzun, burua uretan murgiltzeko gai zaren, lurra ukitzen ez duzun igerilekuetan igerian aritzeko gai zaren, teknika falta duzun etab.)

  Describe en dos líneas la capacidad que tienes para nadar ( si controlas la respiración, si eres capaz de sumergir la cabeza en el agua, si nadas en piscinas en las que no tocas el suelo, si te falta técnica etc.)

   

  Datu pertsonalak / Datos personales

  Jaiotze data / Fecha de nacimiento*

   

  Urteko abonatua / Abonado/a anual

  Bai / SíEz / No

   

  Baztanen erroldatua / Empadronado/a en Baztan

  Bai / SíEz / No
  (Errolda ziurtagiria egiaztatuko dugu / Comprobaremos el certificado de empadronamiento).

   

   

  Kontu zenbakia / Número de cuenta

  Giltxaurdin kontua ez dutenek bakarrik bete / Rellenar sólo las personas que no tengan cuenta en Giltxaurdi.

  Iban Entitatea / Entidad Bulegoa / Sucursal DK / DC Kontu Zenbakia / Nº cuenta  2 digito  4 digito


  4 digito


  2 digito


  10 digito
  Pribatutasun-politika eta erabiltzeko baldintzak irakurri eta onartzen ditut. / He leído y acepto la política de privacidad y los términos y condiciones de uso.
  GILTXAURDI U.K.I.k ezarritako jardueren arautegi orokorra irakurri eta onartzen dut. / He leído y acepto el reglamento general de las actividades establecido por GILTXAURDI S.L.U.
  • ARDURADUNA- RESPONSABLE: GILTXAURDI U.K.I.
  • HELBURUA- FINALIDAD: Tratamenduaren Arduradunak emandako zerbitzuen erabiltzaileak kudeatzea./ Gestión de las personas usuarias de aquellos servicios prestados por el Responsable de Tratamiento.
  • LEGITIMAZIOA- LEGITIMACIÓN: Kontratu bat gauzatzea (DBEOren 6.1 artikulua, c letra). / Ejecución de un contrato (Art. 6.1, letra c, RGPD).
  • JATORRIA- PROCEDENCIA: Interesdunarena berarena edo haren legezko ordezkariarena. / Del propio interesado o de su representante legal.
  • HARTZAILEAK- DESTINATARIOS: Zerbitzua emateko beharrezkoak diren eta GILTXAURDI U.K.I.rekin lotura zuzena duten hirugarren erakundeei lagapenak egitea aurreikusten da./ Están previstas cesiones a terceras entidades necesarias para la prestación del servicio y directamente relacionadas con GILTXAURDI U.K.I.
  • ESKUBIDEAK- DERECHOS: www.giltxaurdi.eus  webgunean erabil ditzakezu, “ ArSol eskubideen erabilera”. / Puede ejercerlos en la web www.giltxaurdi.eus, ‘Ejercicio de Derchos ArSol’.
  • INFORMAZIO GEHIGARRIA- INFORMACIÓN ADICIONAL: www.giltxaurdi.eus

  Igeriketako eskuorria

  Eskuorria jaitsi

  Egutegia urtarrila-maiatza 2024

  Egutegia jaitsi

  Jardueren arautegia

  Arautegia jaitsi