Formularioa

SEPA domiziliazio zuzena helbideratzeko agindua

Zordunaren datuak / Datos del deudor/a

Sexua / Sexo*

Jaiotze data / Fecha de nacimiento*

 

Famili burua / Cabeza de Familia*

 

Abonamendua / Abono

Prezioak hemen ikusi / Consultar aquí tarifas.

Abonamendu mota hautatu / Selecciona tipo de abono

Familia ugaria / Familia numerosa
Bai / SíEz / No

 

Baiezkoa bada familia ugariaren ziurtagiria erantsi. / En caso afirmativo adjuntar copia de la tarjeta de familia numerosa.

 

2 gurasoak abonatuak / 2 padres abonados
Bai / SíEz / No

 

Elbarritasuna / Discapacidad

Baiezkoa bada elbarritasun ziurtagiria erantsi. / En caso afirmativo adjuntar certificado de discapacidad.

 

Kontu zenbakia / Número de cuenta

Iban Entitatea / Entidad Bulegoa / Sucursal DK / DC Kontu Zenbakia / Nº cuenta

Atxiketzekoak / Documentación a adjuntar

ARGAZKIA / FOTO

Zure argazki eguneratu bat erantsi / Adjunta una foto tuya reciente*

 

LIBURU FAMILIA / LIBRO DE FAMILIA

NAN-a ez duten pertsonek, liburu familiko orria erantsi / Las personas que no tengan DNI, adjuntar la página del libro de familia.

 

Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza gure web orrian kontsulta dezakezu, Pribatutasun Politika atalean. / Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web, apartado Política de Privacidad.

Bai, arautegi orokorra eta pribatatasun Politika irakurri eta onartzen ditut. / He leído y acepto el reglamento general y la información básica de protección de datos.
Erabilerari dagokien baldintzak eta zehaztapenak irakurri ditut eta onartzen ditut. Mesedez, eremu guztiak bete. Helbideratzeko agindurako eskabide-orria bidaliz gero, zuk GILTXAURDI S.L.U..ri baimena emango diozu, bere finantza- erakundeari zorduntzeko aginduak bidali diezazkion. Zordunak, ordea, bere finantza-erakundeari emango dio baimena, GILTXAURDI S.L.U.ren arabera kasuan kasuko zenbatekoak kontuan zordundu ditzan.

He leído y acepto los términos y condiciones de uso. Por favor rellene todos los campos. Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a Giltxaurdi S.L.U.. a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y el deudor a su entidad bancaria para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Giltxaurdi S.L.U.

Nola egin bazkide

 • Ezkerreko inprimakia bete. Aldez aurretik prezio eta abonamendu mota ezberdinak ikustea gomendatzen dizugu.
 • Eskaera behar bezala bete dela eta abonamendua aktibatuta dagoela adierazten duen
  e-mail bat igorriko dizugu.
 • Ordutik aitzin gure zerbitzuak erabil ditzakezu.

Prezioak

Prezioak jaitsi

Abonamendu motak

1. Urtekoa

Udako eta neguko denboraldirako

 • Matrikularen ordainketa banku-helbideratze bidez burutuko da inskripzioa egiten den momentuan.
 • Kuoten ordainketa hiru hilabetero eginen da banku-helbideratze bidez.
 • Abonamenduaren iraupena: abonatuak baja emateko eskaera egiten duen arte.

2. Negukoa

Irailaren 16tik ekainaren 15a arte

 • Matrikularen ordainketa banku-helbideratze bidez burutuko da inskripzioa egiten den momentuan.
 • Kuoten ordainketa hiru hilabetero eginen da banku-helbideratze bidez. Udako denboraldian ez da kuotarik kobratuko, eta abonoa ez da erabilgarria izanen.
 • Abonamenduaren iraupena: abonatuak baja emateko eskaera egiten duen arte.

3. Hilabetekoa

 • Matrikularen ordainketa banku-helbideratze bidez burutuko da inskripzioa egiten den momentuan.
 • Abonamenduaren iraupena: inskripzioa egiten den momentutik hilabete batekoa.
 • Behin abonamendua kobratzen dugun momentutik aitzin, ezingo da baja eman.

4. Udakoa

Ekainaren 16tik irailaren 15era

 • Ekainaren 10etik aitzin abonamenduen eskaerei erantzuna emanen zaie emailez.
 • Abonamenduaren alta egiten den momentuan abonamenduari dagokion zenbatekoa kobratuko dugu banku-helbideratze bidez.
 • Behin abonamendua kobratzen dugun momentutik aitzin, ezingo da baja eman.
Skip to toolbar