Formularioa

SEPA domiziliazio zuzena helbideratzeko agindua

  Zordunaren datuak / Datos del deudor/a

  Sexua / Sexo*

  -

  Jaiotze data / Fecha de nacimiento*

  -

  Famili burua / Cabeza de Familia*

  -

  -

  Abonamendua / Abono

  Prezioak hemen ikusi / Consultar aquí tarifas.

  Abonamendu mota hautatu / Selecciona tipo de abono

  -

  Familia ugaria / Familia numerosa
  Bai / SíEz / No

  -

  Baiezkoa bada familia ugariaren ziurtagiria erantsi. / En caso afirmativo adjuntar copia de la tarjeta de familia numerosa.

  -

  2 gurasoak abonatuak / 2 padres abonados
  Bai / SíEz / No

  -

  Elbarritasuna / Discapacidad

  Baiezkoa bada elbarritasun ziurtagiria erantsi. / En caso afirmativo adjuntar certificado de discapacidad.

  -

  Kontu zenbakia / Número de cuenta

  Giltxaurdin kontua ez dutenek bakarrik bete / Rellenar sólo las personas que no tengan cuenta en Giltxaurdi.

  Iban Entitatea / Entidad Bulegoa / Sucursal DK / DC Kontu Zenbakia / Nº cuenta  2 digito  4 digito


  4 digito


  2 digito


  10 digito

  Atxiketzekoak / Documentación a adjuntar

  ARGAZKIA / FOTO

  Giltxaurdin abonamendua inoiz egin ez dutenek badarrik atxikitu / Adjuntar sólo las personas que nunca hayan tenido abono en Giltxaurdi.

  Zure argazki eguneratu bat erantsi / Adjunta una foto tuya reciente*

  -

  LIBURU FAMILIA / LIBRO DE FAMILIA

  NAN-a ez duten pertsonek, liburu familiko orria erantsi / Las personas que no tengan DNI, adjuntar la página del libro de familia.

  -

  Datuen babesari buruzko informazio gehigarri eta zehatza gure web orrian kontsulta dezakezu, Pribatutasun Politika atalean. / Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web, apartado Política de Privacidad.

  Bai, arautegi orokorra eta pribatatasun Politika irakurri eta onartzen ditut. / He leído y acepto el reglamento general y la información básica de protección de datos.
  Erabilerari dagokien baldintzak eta zehaztapenak irakurri ditut eta onartzen ditut. Mesedez, eremu guztiak bete. Helbideratzeko agindurako eskabide-orria bidaliz gero, zuk GILTXAURDI S.L.U..ri baimena emango diozu, bere finantza- erakundeari zorduntzeko aginduak bidali diezazkion. Zordunak, ordea, bere finantza-erakundeari emango dio baimena, GILTXAURDI S.L.U.ren arabera kasuan kasuko zenbatekoak kontuan zordundu ditzan.

  He leído y acepto los términos y condiciones de uso. Por favor rellene todos los campos. Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a Giltxaurdi S.L.U.. a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y el deudor a su entidad bancaria para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Giltxaurdi S.L.U.

  Nola egin bazkide

  • Ezkerreko inprimakia bete. Aldez aurretik prezio eta abonamendu mota ezberdinak ikustea gomendatzen dizugu.
  • Eskaera behar bezala bete dela eta abonamendua aktibatuta dagoela adierazten duen
   e-mail bat igorriko dizugu.
  • Ordutik aitzin gure zerbitzuak erabil ditzakezu.

  Prezioak

  Prezioak jaitsi

  Abonamendu motak

  1. Urtekoa

  Udako eta neguko denboraldirako

  • Matrikularen ordainketa banku-helbideratze bidez burutuko da inskripzioa egiten den momentuan.
  • Kuoten ordainketa hiru hilabetero eginen da banku-helbideratze bidez.
  • Abonamenduaren iraupena: abonatuak baja emateko eskaera egiten duen arte.

  2. Negukoa

  Irailaren 16tik ekainaren 15a arte

  • Matrikularen ordainketa banku-helbideratze bidez burutuko da inskripzioa egiten den momentuan.
  • Kuoten ordainketa hiru hilabetero eginen da banku-helbideratze bidez. Udako denboraldian ez da kuotarik kobratuko, eta abonoa ez da erabilgarria izanen.
  • Abonamenduaren iraupena: abonatuak baja emateko eskaera egiten duen arte.

  3. Hilabetekoa

  • Matrikularen ordainketa banku-helbideratze bidez burutuko da inskripzioa egiten den momentuan.
  • Abonamenduaren iraupena: inskripzioa egiten den momentutik hilabete batekoa.
  • Behin abonamendua kobratzen dugun momentutik aitzin, ezingo da baja eman.

  4. Udakoa

  Ekainaren 16tik irailaren 15era

  • Ekainaren 10etik aitzin abonamenduen eskaerei erantzuna emanen zaie emailez.
  • Abonamenduaren alta egiten den momentuan abonamenduari dagokion zenbatekoa kobratuko dugu banku-helbideratze bidez.
  • Behin abonamendua kobratzen dugun momentutik aitzin, ezingo da baja eman.
  Tresna-barrara saltatu