Formularioa

SEPA domiziliazio zuzena helbideratzeko agindua

  Zordunaren datuak / Datos del deudor/a

  Sexua / Sexo*

  -

  Jaiotze data / Fecha de nacimiento*

  -

  Famili burua / Cabeza de Familia*

  -

  -

  Abonamendua / Abono

  Prezioak hemen ikusi / Consultar aquí tarifas.

  Abonamendu mota hautatu / Selecciona tipo de abono

  -

  Familia ugaria / Familia numerosa
  Bai / SíEz / No

  -

  Baiezkoa bada familia ugariaren ziurtagiria erantsi. / En caso afirmativo adjuntar copia de la tarjeta de familia numerosa.

  -

  2 gurasoak abonatuak / 2 padres abonados
  Bai / SíEz / No

  -

  Elbarritasuna / Discapacidad

  Baiezkoa bada elbarritasun ziurtagiria erantsi. / En caso afirmativo adjuntar certificado de discapacidad.

  -

  Kontu zenbakia / Número de cuenta

  Giltxaurdin kontua ez dutenek bakarrik bete / Rellenar sólo las personas que no tengan cuenta en Giltxaurdi.

  Iban

  Entitatea / Entidad

  Bulegoa / Sucursal

  DK / DC

  Kontu Zenbakia / Nº cuenta

  2 digito

  4 digito

  4 digito

  2 digito

  10 digito

  Atxiketzekoak / Documentación a adjuntar

  ARGAZKIA / FOTO

  Giltxaurdin abonamendua inoiz egin ez dutenek badarrik atxikitu / Adjuntar sólo las personas que nunca hayan tenido abono en Giltxaurdi.

  Zure argazki eguneratu bat erantsi / Adjunta una foto tuya reciente*

  -

  LIBURU FAMILIA / LIBRO DE FAMILIA

  NAN-a ez duten pertsonek, liburu familiko orria erantsi / Las personas que no tengan DNI, adjuntar la página del libro de familia.

  -

  Pribatutasun-politika eta erabiltzeko baldintzak irakurri eta onartzen ditut. / He leído y acepto la política de privacidad y los términos y condiciones de uso.

  GILTXAURDI U.K.I.k ezarritako arautegi orokorra irakurri eta onartzen dut. / He leído y acepto el reglamento general establecido por GILTXAURDI S.L.U.

  • ARDURADUNA- RESPONSABLE: GILTXAURDI U.K.I.

  • HELBURUA- FINALIDAD: Tratamenduaren Arduradunak emandako zerbitzuen erabiltzaileak kudeatzea./ Gestión de las personas usuarias de aquellos servicios prestados por el Responsable de Tratamiento.

  • LEGITIMAZIOA- LEGITIMACIÓN: Kontratu bat gauzatzea (DBEOren 6.1 artikulua, c letra). / Ejecución de un contrato (Art. 6.1, letra c, RGPD).

  • JATORRIA- PROCEDENCIA: Interesdunarena berarena edo haren legezko ordezkariarena. / Del propio interesado o de su representante legal.

  • HARTZAILEAK- DESTINATARIOS: Zerbitzua emateko beharrezkoak diren eta GILTXAURDI U.K.I.rekin lotura zuzena duten hirugarren erakundeei lagapenak egitea aurreikusten da./ Están previstas cesiones a terceras entidades necesarias para la prestación del servicio y directamente relacionadas con GILTXAURDI U.K.I.

  • ESKUBIDEAK- DERECHOS: www.giltxaurdi.eus  webgunean erabil ditzakezu, “ ArSol eskubideen erabilera”. / Puede ejercerlos en la web www.giltxaurdi.eus, ‘Ejercicio de Derchos ArSol’.

  • INFORMAZIO GEHIGARRIA- INFORMACIÓN ADICIONAL: www.giltxaurdi.eus

  Nola egin bazkide

  • Ezkerreko inprimakia bete. Aldez aurretik prezio eta abonamendu mota ezberdinak ikustea gomendatzen dizugu.
  • Eskaera behar bezala bete dela eta abonamendua aktibatuta dagoela adierazten duen
   e-mail bat igorriko dizugu.
  • Ordutik aitzin gure zerbitzuak erabil ditzakezu.

  Prezioak

  Prezioak jaitsi

  Abonamendu motak

  1. Urtekoa

  Udako eta neguko denboraldirako

  • Matrikularen ordainketa banku-helbideratze bidez burutuko da inskripzioa egiten den momentuan.
  • Kuoten ordainketa hiru hilabetero eginen da banku-helbideratze bidez.
  • Abonamenduaren iraupena: abonatuak baja emateko eskaera egiten duen arte.

  2. Negukoa

  Irailaren 16tik ekainaren 15a arte

  • Matrikularen ordainketa banku-helbideratze bidez burutuko da inskripzioa egiten den momentuan.
  • Kuoten ordainketa hiru hilabetero eginen da banku-helbideratze bidez. Udako denboraldian ez da kuotarik kobratuko, eta abonoa ez da erabilgarria izanen.
  • Abonamenduaren iraupena: abonatuak baja emateko eskaera egiten duen arte.

  3. Hilabetekoa

  • Matrikularen ordainketa banku-helbideratze bidez burutuko da inskripzioa egiten den momentuan.
  • Abonamenduaren iraupena: inskripzioa egiten den momentutik hilabete batekoa.
  • Behin abonamendua kobratzen dugun momentutik aitzin, ezingo da baja eman.

  4. Udakoa

  Ekainaren 16tik irailaren 15era

  • Ekainaren 10etik aitzin abonamenduen eskaerei erantzuna emanen zaie emailez.
  • Abonamenduaren alta egiten den momentuan abonamenduari dagokion zenbatekoa kobratuko dugu banku-helbideratze bidez.
  • Behin abonamendua kobratzen dugun momentutik aitzin, ezingo da baja eman.